SIKKERHEDThe Zoo er indrettet med assistance fra beredskabskontoret og vi efterlever og overholder naturligvis myndighedernes retningslinjer.

Vagter

På campen er vagterne vores øverste myndighed – skulle der ske noget, eller er der nogen, der har akut brug for hjælp, bedes du henvende dig hurtigst muligt til vores vagt- & sikkerhedspersonale.

Alle gæster skal følge de, af personalet, anviste retningslinjer. Såfremt dette ikke efterkommes, kan personalet uden varsel bortvise den eller de personer.
Der ydes i sådanne tilfælde ingen refusion af billetten.

Førstehjælp

Der er et veluddannet førstehjælpskorps til stede under hele festivalen - både på festivalpladsen og campen.