VELKOMMEN TIL CAMPEN​

Campen åbner torsdag den 1. juni kl. 12:00, og lukker søndag den 4. juni kl. 12:00

Alle typer drikkevarer MED DANSK PANT må medbringes (DOG IKKE I GLASFLASKER). Vi er på en plads, hvor der løbende er arrangementer med dyr og masser af mennesker. Derfor kan vi ikke løbe risikoen for flasker, der ligger knust i græsset.

Der er naturligvis adgang til bad og toiletter.

SikkerhedEN

Campen er indrettet med assistance fra beredskabskontoret og vi efterlever og overholder naturligvis myndighedernes retningslinjer.

Vagter
På campen er vagterne vores øverste myndighed – skulle der ske noget, eller er der nogen, der har akut brug for hjælp, bedes du henvende dig hurtigst muligt til vores vagt- & sikkerhedspersonale. Alle gæster skal følge de, af personalet, anviste retningslinjer. Såfremt dette ikke efterkommes, kan personalet uden varsel bortvise den eller de personer. Der ydes i sådanne tilfælde ingen refusion af billetten.

Førstehjælp
Der er et veluddannet førstehjælpskorps til stede under hele festivalen – både på festivalpladsen og campen.

REGLEMENT PÅ CAMPEN

Følgende ordensreglement er gældende på Campen:

• Campen åbner torsdag den 1. juni kl. 12.00, og lukker søndag den 4. juni kl. 12.00 præcis, hvor alle gæster skal have forladt pladsen. Telte m.m., der henstår på dette tidspunkt, fjernes uden ansvar.

• Der er kun adgang til Campen for personer, som bærer gyldigt adgangsarmbånd. Kun personer med gyldig partoutbillet til Skive Festival kan bo på Campen.

• Det er kun tilladt at medbringe et telt på størrelse svarende til det antal personer, der skal sove i det. Dvs. at man ikke kan tage et 5-mands telt med til 2 personer.

• Alle gæster på Campen skal følge de, af personalet, anviste retningslinier. Hvis disse ikke efterkommes øjeblikkeligt, kan vagten/personalet uden yderligere varsel bortvise den eller de personer. Der ydes ingen refusion af hverken Campbillet eller partoutbillet til Skive Festival ved bortvisning.

• Det er ikke tilladt at bære rygmærker eller anden tilsvarende beklædning, og man må ikke medbringe dyr.

• Ølflasker og glas af enhver art må ikke medbringes eller forefindes på campen. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning. Drikkevarer i plastflasker eller dåser er tilladt, men kun såfremt det er med dansk pant.

• Det er ikke tilladt at samle pant på Campen uden forudgående aftale med bestyrelsen på Skive Festival

• Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, trækulsgrill, anvende enhver form for stearinlys, myggelys og lign. er STRENGT FORBUDT.

• Når Campen forlades, skal affald smides i affaldscontainerne, og pladsen skal være rengjort – dette gælder både på festivaldagene, og når Campen er forbi. Personalet kan til enhver tid kræve, at der ryddes op, hvis personalet finder det nødvendigt af hensyn til naturen, brandsikkerheden og det at vi støtter op omkring Rent Liv på Skiveegnen.

• Det er kun tilladt at opsætte telt (maksimalt 16 m2) indenfor de afmærkede områder – brandveje skal ALTID holdes frie. Dette gælder også for teltpløkker, barduner og lign.

• Syreholdige batterier/akkumulatorer, tøris, megafoner, polstrede stole, sofaer, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes. Dog må campingmøbler, sammenklappelige borde og stole gerne medbringes.

• Biler og motorcykler har ingen adgang. Hertil er der særskilte P-pladser i forlængelse af Campen.

• Der må ikke spilles højere musik i teltene, end at det ikke generer andre gæster.

• Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

• Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning uden mulighed for at komme ind igen.