Bliv medlem af Skive Festival!

Til Alle Interesserede:

Bliv Medlem af Skive Festival og sørg for at festivallen fremtidsikres.

Medlemsåret er fra 1/10 til 30/9 hvert år.

Meld dig ind ved at klikke HER 

Til hjælpere og foreninger ved Skive Festival

Kære foreninger og medhjælpere.

Nu får I en unik mulighed for at komme endnu tættere på Skive Festival, og være ligeså meget en del af festivalen som os. Vi indleder nemlig en proces, i forhold til at gøre festivalen til en forening med mindst 300 medlemmer, og det er der rigtig mange gode grunde til!

– Først og fremmest, så vil vi gerne vores hjælpere et skridt tættere på. Vi er i en fase nu, hvor vi i nær fremtid vil få klub- og lagerlokaler, hvor I alle er velkomne altid til en snak og til en klubaften. Vi vil gerne have en relation til jer, hvor vi ikke kun mødes en gang om året.

– Hernæst er vi i en form for ”renselsesproces” hvor vi arbejder henimod at blive en demokratisk styret forening, som ikke kun består af enkelte personer, men at bestyrelsen er valgt ind på demokratiske vilkår og stykket sammen ud fra at have en bred vifte af relevante kompetencer. Dette vil hjælpe os i vores udviklingsarbejde, hvor det er vigtigt med midler fra fondene.

– Sidst men ikke mindst – så kan vi, såfremt vi har 300 betalende medlemmer og 100 gavebidragsydere, årligt få en momsrefusion på op til 1 mio. kroner. Dette er en ordning alle andre festivaler benytter sig af, og det vil vi også gerne.

Kriterierne nedenfor.

Alle hjælpere vil blive inviteret til årsfest, og vi sætter en dato på denne snarest. Kontingentbetalende medlemmer, vil få adgang med fordel, eller helt gratis, afhængig af hvilken løsning vil lige vælger.

Betingelser og fordele for medlemskab:

– Vi skal have mindst 300 betalende medlemmer for at opfylde kravet for momsrefusion

– Kontingentets pris er kr. 150,-

– Kontingentet kan købes på vores hjemmeside under fanen ”billetter”

– Du vil som betalende medlem have stemmeret til det årlige bestyrelsesvalg ved generalforsamling

– Du vil som betalende medlem have fordele til årsfesten eller helt gratis adgang

– Vi skal desuden have minimum 100 gavebidragsydere for at opfylde kravet om momsrefusion. Gavebidraget kan ligeledes gives på hjemmesiden under ”køb billet”.