VELKOMMEN TIL CAMPEN​

Campen åbner torsdag 30 Maj kl. 12:00, og lukker søndag 2. juni kl. 12:00

Der må medbringes drikkevarer til eget forbrug. Dog SKAL der være dansk pantmærke på. Vin i Boks er ligeledes tilladt. Vin i flaske er forbudt.

Det fulde regelsæt er klar her på siden senest 1. december 2023.

Der er naturligvis adgang til bad og toiletter.

SikkerhedEN

Campen er indrettet med assistance fra beredskabskontoret og vi efterlever og overholder naturligvis myndighedernes retningslinjer.

Vagter
På campen er vagterne vores øverste myndighed – skulle der ske noget, eller er der nogen, der har akut brug for hjælp, bedes du henvende dig hurtigst muligt til vores vagt- & sikkerhedspersonale. Alle gæster skal følge de, af personalet, anviste retningslinjer. Såfremt dette ikke efterkommes, kan personalet uden varsel bortvise den eller de personer. Der ydes i sådanne tilfælde ingen refusion af billetten.

Førstehjælp
Der er et veluddannet førstehjælpskorps til stede under hele festivalen – både på festivalpladsen og campen.

REGLEMENT PÅ CAMPEN

Følgende ordensreglement er gældende på Campen:

• Campen åbner torsdag den 1. juni kl. 12.00, og lukker søndag den 4. juni kl. 12.00 præcis, hvor alle gæster skal have forladt pladsen. Telte m.m., der henstår på dette tidspunkt, fjernes uden ansvar.

• Der er kun adgang til Campen for personer, som bærer gyldigt adgangsarmbånd. Kun personer med gyldig partoutbillet til Skive Festival kan bo på Campen.

• Pladsen er videoovervåget.

• Det er kun tilladt at opsætte telt (maksimalt 16 m2) indenfor de afmærkede områder – brandveje skal ALTID holdes frie. Dette gælder også for teltpløkker, barduner og lign.

• Det er kun tilladt at medbringe et telt på størrelse svarende til det antal personer, der skal sove i det. Dvs. at man ikke kan tage et 5-mands telt med til 2 personer.

• Pavillon med maks 2 sider på må gerne medbringes (ved pladsmangel kan man blive bedt om at nedtage pavillon).

• Kun gummi hamre er tilladt.

• Alle gæster på Campen skal følge de, af personalet, anviste retningslinier. Hvis disse ikke efterkommes øjeblikkeligt, kan vagten/personalet uden yderligere varsel bortvise den eller de personer. Der ydes ingen refusion af hverken Campbillet eller partoutbillet til Skive Festival ved bortvisning.

• Det er ikke tilladt at bære rygmærker eller anden tilsvarende beklædning, og man må ikke medbringe dyr.

• Ølflasker og glas af enhver art må ikke medbringes eller forefindes på campen. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning. Drikkevarer i plastflasker eller dåser er tilladt, men kun såfremt det er med dansk pant.

• Papvin uden pant må gerne medbringes.

• Det er ikke tilladt at samle pant på Campen uden forudgående aftale med bestyrelsen på Skive Festival

• Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, trækulsgrill, anvende enhver form for stearinlys, myggelys og lign. er STRENGT FORBUDT. Dette gælder ligeledes for enhver, der deltager i åben ild.

• Enhver unødig brug eller misbrug af brandudstyr medfører bortvisning.

• Fyrværkeri er ikke tilladt.

• Når Campen forlades, skal affald smides i affaldscontainerne, og pladsen skal være rengjort – dette gælder både på festivaldagene, og når Campen er forbi. Personalet kan til enhver tid kræve, at der ryddes op, hvis personalet finder det nødvendigt af hensyn til naturen, brandsikkerheden og det at vi støtter op omkring Rent Liv på Skiveegnen.

• Knive og genstande som vagterne vurderer kan bruges som slagvåben eller lignende må ikke medbringes.

• Syreholdige batterier/akkumulatorer, tøris, megafoner, polstrede stole, sofaer, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes. Dog må campingmøbler, sammenklappelige borde og stole gerne medbringes.

• Maling må ikke medbringes.

• Der kan ikke tilbydes opbevaring af ikke tilladte genstande.

• Biler og motorcykler har ingen adgang. Hertil er der særskilte P-pladser i forlængelse af Campen.

• Der må ikke spilles højere musik i teltene, end at det ikke generer andre gæster.

• Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.

• Medicin i original emballage må gerne medbringes.

• Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning uden mulighed for at komme ind igen.