REGLEMENT PÅ Skive Festival

Festivalpladsen er åben til kl. 03.00. Herefter ryddes pladsen og lukkes af for natten. Der vil være vagter på arealet om natten.

Der er fra pladsens åbningstid kun adgang for personer som bærer gyldigt adgangs armbånd.

Der må ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år.

Ved indgangen findes oversigtskort, som viser pladsens indretning, ordensreglement samt nødudgangenes placeringer

Alle gæster SKAL efterfølge de af personalet anviste retningslinier, hvis dette ikke efterkommes, kan personalet uden videre varsel bortvise den eller de personer. Der ydes ingen refusion af billet.

Der må ikke medbringes mad og drikkevarer herunder også frugt. Der vil ske visitation ved indgangen. Tomme drikkedunke må medbringes. Der er gratis vandpost.
Såfremt man har specielle behov ang. mad- og drikkevarer, så skal der inden festivalen rettes henvendelse til festivalen på info@skivefestival.dk

Der må ikke medbringes våben, knive og lignende. Besiddelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra festivalpladsen.

Det er ikke tilladt at bære rygmærker, banderelaterede symboler eller anden tilsvarende beklædning som kan skabe utryg stemning, og man må ikke medbringe hund.

Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form stearinlys, myggelys, fyrværkeri og lign. er STRENGT FORBUDT.

Det er ikke tilladt at medbringe paraply på pladsen.
Polstrede stole, sofaer, pavilloner, presenninger, køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes. Dog må campingmøbler, sammenklappelige borde og stole medbringes.

Biler og motorcykler har ingen adgang, men kan parkeres på et af festivalen anvist område.

Det er ikke tilladt at opslå telte eller pavilloner eller markedsparasoller på området.

Crowdsurfing og lign. er ikke tilladt, og vil medføre bortvisning

Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra festivalpladsen samt politianmeldelse.
Forseelsen vil endvidere kunne medføre forbud mod deltagelse i Skive Festival i op til 3 år.

Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet, og vil betyde øjeblikkelig bortvisning fra festivalpladsen. Forseelsen vil endvidere kunne medføre forbud mod deltagelse i Skive Festival i op til 3 år.

I billetvognen ved indgangen er der endvidere information, således at publikum kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Vor konferencier vil løbende informere publikum om pladsens indretning, herunder hvor der forefindes nødudgange, brandslukningsmateriel og samaritter vagt.